25.05.2016

În vederea dezvoltării capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor, Institutul Național al Justiției desfășoară azi, 25 mai, seminarul cu genericul „Analiza informațiilor – tehnici analitice și softuri utilizate (iBase și Analyst’s Notebook)”.

24.05.2016

Consolidarea sistemului de probațiune juvenilă, aplicarea legislației care reglementează activitatea de probațiune, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a persoanelor care execută pedeapsa cu închisoarea și înlocuirea părții neexecutate cu o pedeapsă mai blândă – sunt doar câteva teme abordate la seminarul care s-a desfășurat pe 23 și 24 mai curent, la Institutul Național al Justiției.

20.05.2016

„Instruirea avocaților care prestează asistența juridică garantată de stat este foarte importantă și, deși sunteți beneficiarii noștri prevăzuți doar în Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, Institutul Național al Justiției se va angaja și pe viitor în exerciții de formare destinate dumneavoastră. Mai mult decât atât, recent am încheiat un Acord de colaborare între INJ și Uniunea Avocaților din Republica Moldova cu scop de a lărgi cercul beneficiarilor noștri”, a afirmat Diana Scobioală, Director executiv al INJ, adresându-se avocaților participanți la seminarul „Experiența Estoniei și bunele practici privind aplicarea acquis-ului comunitar european privind standardele de calitate ale avocatului în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat”.

20.05.2016

Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție au organizat miercuri, 18 mai, o masă rotundă la care au participat judecători, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile în cadrul căreia s-a discutat despre pregătirea și editarea unui ghid de bune practici pentru cooperare între instanțe și mass-media. Masa rotundă se înscrie într-un șir de acțiuni programate de proiectul UE „Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești din Moldova” – ATRECO.

19.05.2016

Pe 18 și 19 mai curent, experți ai Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ), consultanți naționali, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Justiției, Departamentului de Administrare Judecătorească și ai celor șase instanțe-pilot (Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel Chişinău şi Cahul, judecătoriile sectorului Râşcani din mun. Chişinău, Soroca şi Ialoveni) s-au reunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre desfășurarea sondajelor privind gradul de satisfacție a procedurilor judiciare în instanțele indicate.

19.05.2016

La 18 mai, Asociația Obștească ,,INVENTO” a efectuat o vizită de informare la Institutul Național al Justiției în cadrul căreia a avut loc o sesiune de discuții cu genericul ,,Formarea profesională a juriștilor – standarde și priorități”.

17.05.2016

Cu ocazia sărbătorilor pascale, audienții Institutului Național al Justiției au decis să facă un act de caritate. Ei au procurat produse alimentare, jucării, dulciuri, produse sanitare și hăinuțe cu care au mers la copiii de la Gimnaziul-internat nr. 3 din capitală, aflat pe strada Gheorghe Cașu. Instituţia are în grija sa 202 de copii, dintre care 60 sunt orfani, iar ceilalți – din familii social-vulnerabile și din familii numeroase.

16.05.2016

În vederea implementării standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului, Institutul Național al Justiției continuă desfășurarea cursurilor de instruire în materia respectivă. De această dată, pe 16 mai, la seminarul la care participă atât judecători, cât și procurori accentul este pus pe particularitățile de examinare a litigiilor civile privind limitarea în capacitate de exercițiu și declararea incapacității persoanei fizice.

13.05.2016

„Licențierea: examinarea cauzelor privind eliberarea, suspendarea și retragerea licenței” este genericul seminarului de formare continuă care are loc azi, 13 mai, la Institutul Național al Justiției.

12.05.2016

Asistenții judiciari și grefierii din instanțele naționale participă azi, 12 mai curent, la cursul de formare continuă cu tema „Lupta împotriva discriminării – reglementările prin prisma legislației naționale și a Convenției Europene a Drepturilor Omului”. Evenimentul este organizat de Institutul Național al Justiției în cooperare cu Consiliul Europei în cadrul Proiectului privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova.

04.05.2016

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei pentru instruirea iniţială în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018. La concurs sunt scoase 20 de locuri pentru candidaţi la funcţia de judecător şi 25 de locuri pentru candidaţi la funcţia de procuror.

01.04.2016

Institutul Național al Justiției anunță demararea procedurii de selecție a membrilor în Colegiul de redacție al Revistei Institutului Național al Justiției în următoarele domenii.

31.03.2016

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunță concurs pentru completarea rețelei de formatori la domeniul de formare „Managementul organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului”.

16.03.2016

Consiliile Americane pentru Învăţămînt Internaţional din Moldova anunță o nouă rundă de selecție în cadrul Programului de Stagiu legislativ în SUA.

03.03.2016

Persoanele care au susținut examenul de capacitate pentru a candida la funcția de judecător în baza vechimii în muncă în perioada 9-19 februarie 2016 sunt invitate să își ridice Certificatele de la sediul Institutului Național al Justiției (str. S Lazo, 1), bir. 18, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 17.00.